Tiệc tri ân các đại lý EVA AIR

Masso Group đã ứng dụng Công nghệ 3D Holographic HYPERVSN Wall 3 máy để show 32 logo 3D trong Tiệc tri ân các đại lý EVA AIR cuối năm ngày 14/12/2018 tại GEM Center. Xem thêm tại: http://HoloAds.MassoGroup.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *