Quảng cáo hologram EVA AIR tại Vincom Đồng Khởi | See Extraordinary with EVA AIR

Với mong muốn mang lại sự mới mẻ cho hình thức treo quảng cáo hiflex indoor trong các trung tâm thương mại, chúng tôi đã đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ 3D Holographic HYPERVSN với 3 máy ghép lại (đồng bộ hình ảnh và xếp chồng lên nhau) tích hợp vào banner tĩnh tại Vincom Center Đồng Khởi, TP.HCM. Kết quả là mẫu quảng cáo banner ốp cột thông tầng có điểm nhấn như video bên dưới.

Quá trình thi công đã có rất nhiều thách thức xuất hiện: cột cao 13 mét, ánh sáng không đủ trong lúc thi công, việc kết nối các module của khung banner và kéo từng module lên cao mà không làm trầy cột, cố định hệ thống 3 máy HYPERVSN & bộ định tuyến wifi dùng để đồng bộ hình ảnh, việc bật tắt hệ thống máy HYPERVSN từ xa, việc đảm bảo an toàn và vệ sinh cho khu vực kem BUD’s ở bên dưới banner… Cuối cùng, chúng tôi đã vượt qua được tất cả và hoàn thành thi công một cách tốt đẹp.

Xem thêm tại: http://HoloAds.MassoGroup.com
– – –

With the desire to deploy something new to hiflex indoor advertising in shopping mall, we have proposed the solution to apply 3D Holographic Display System called HYPERVSN with 3 devices (synchronized and overlapped) integrated into static banner on December 2018 at Vincom Center Dong Khoi, Ho Chi Minh City. As a result, there comes the advertising hiflex banner attached to the column connecting the floors with impressive hologram as the follow video.

The construction process has faced many challenges: the tower is 13 meters high, light is not enough during construction, the modules link of the banner frame and drag each module up without scratching the column, reinforcing 3 HYPERVSN devices & wifi router, geting HYPERVSN system had remote power off, keeping safety and sanitation for BUD’s ice cream area below banner… Finally, we has overcome all and completed the construction in a good way.

Please contact us here: http://HoloAds.MassoGroup.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *